بررسي چت رم و روابط بين افراد و جوانان

 • تاریخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست روانشناسی و عوم تربیتی
فصل اول(كليات)
مقدمه2
بیان مسئله3
اهداف تحقیق 5
سؤالات ویژه6
فرضیه ها 7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات 7
ابزارها8
 
فصل دوم(پيشينه تحقيق)
چت10
چت و روابط دختر و پسر14
اعتياد و اينترنت16
ارتباطات از قديم تا به حال22
چت و چت بازي26
حضور جوانان در چت31
آدم ها و اعتيادها44
اشك ها و لبخندها45
شب تا صبح انلاين47
چت چيست،اتاقهاي چت كدامند52
سابقه چت در ايران52
نظر سنجي53
كاربردهاي صحيح چت56
خرده فرهنگها در جامعه با شبکه های اینترنتی61
نگاهی گذرا به رویکرد جوانان غربی به چت62
3نکته مهم در چت کردن66
گفتگو در اتاقهای مجازی77
لذت چت93
هیجان و خلاقیت94
خانواده ی ایرانی و راه سوم گیدنز96
جوانان ایرانی در جامعه در ورای پرسشنامه 101
واقعیتهای منفی102
تحقيقات دانشگاهي103
اینترنت وتحصیل104
ارتباط گسيخته با جامعه105
نسل سوخته105
 
فصل سوم (روش تحقيق)
روش تحقيق109
جامعه مورد مطالعه109
حجم نمونه110
ابزارهاي جمع آوري اطلاعات111
روش آماري113
 
فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده ها)
تجزيه و تحليل يافته ها115
نمودار ميزان استفاده از چت در نزد كاربران116
نمودار كاربران از چت ها در نزد پسران117
نمودار استفاده از چت در نزد دختران118
هستيوگرام ميزان و نوع استفاده كاربران دختر و پسر از چت119
نتيجه گيري120
پراكندگي نوع و ميزان چت122
 
فصل پنجم(نتيجه گيري)
نتیجه گیری کلی124
خلاصه تحقیق125
مشکلات و محدودتهای تحقیق 127
پیشنهادات 129
منابع وماخذ130


برچسب‌ها: بررسي چت رم و روابط بين افراد و جوانان
ادامه مطلب

پایان نامه fabry disease

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر


    1-1 مقدّمه
    1-2 اصول
    1-3 Petri Net  هاي معمولي
    2-3  حلقه بازگشتيو  Petri Net هاي خالص
    3-3 زير شبکه يک  Petri Net
    1-3-3 مسيرها
    2-3-3 ارتباط
    3-3-3 ارتباط قوي
    4-3-3 حلقه جهت دار
    1-4-3-3 حلقه جهت دار مقدّماتي
    4-3 تماس خطي جبري
    1-4-3 ماتريس برخورد 
    5-3 نشانه گذاري ها و اجرا
    1-5-3 نشانه گذاري
    2-5-3 قادر کردن و اشتعال     
    3-5-3 ترتيب اشتعال
    4-5-3 مجموعه در دسترس
    6-3 مشخصات ديگري ازPetri Net  ها
    1-6-3 محدوديت
     2-6-3   پايستگي
    3-6-3 حيات
    4-6-3Petri Net   بدون برخورد
    7-3 کلاس هاي Petri Net
    2-7-3 ماشين هاي حالت
    3-7-3 شبکه هاي ساده
    8-3 ثوابت
    تعريف 3: ثوابت S
    1-8-3 پشتيباني
    2-8-3 اجزاء S 
    3-8-3 شبکه هاي ثابت
    9-3 بستار
     خلاصه
    کلمات کليدي
    1-4 مقدّمه اي بر شبکه هاي CP
    2-4 شبيه سازي شبکه هاي CP
    3-4   تحليل فضاي حالت شبکه هاي CP
    4-4 تحليل هاي عملي از شبکه هاي CP
    5-4شبکه هايCP سلسله مراتبي
    فهرست منابع
    واژنامه انگليسي _ فارسي

 


برچسب‌ها: پایان نامه fabry disease
ادامه مطلب

پایان نامه تولید صفحات وب اصول ایستا و داینامیک

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

    پيشگفتار
    مقدمه
    بخش اول
    تاريخچه صفحات وب در جهان
    1-1- تاريخچه صفحات وب در جهان
    2-1-تاريخچه صفحات وب در ايران
    3-1-معرفي صفحات وب
    4-1-مشاهده صفحات وب
    اجراي برنامه كاوشگر اينترنت
    مشاهده صفحات قبلي و بعدي
    ذخيره وچاپ صفحات وب ‌
    ارسال و دريافت پست الكترونيكي
    اشتراك سايتهاي محبوب
    ارسال پيوند صفحه وب
    ارسال كل صفحه وب
    مشاهده سايت با استفاده از  History
    سايتهاي محبوب و مديريت برآنها
    صدور ليست سايتهاي محبوب
    دريافت پيوندهاي محبوب
    جستجوي وب با مرور گراينترنت
    5-1- اصطلاحات وب
    6-1-محتويات وب
    بخش دوم
    طراحي صفحات وب
    1-2- اصول طراحي صفحات وب
    2-2-مراحل طراحي صفحات وب
    3-2-معيارهاي طراحي سايت
    1 ـ بررسي پنجره fornt page
    2 ـ طراحي ساختار يك سايت وب
    3 ـ تعريف عناوين در صفحات وب
    4 ـ قراردادن متن در صفحه وب
    5 ـ ذخيره سازي يك فايل
    6 ـ ويرايش متن
    7 ـ چاپ يك صفحه وب
    5-2- طراحي قالب صفحات وب
    1ـ بكارگيري اشكال مختلف پاراگراف
    2 ـ تعيين استيل هاي حروف
    3 ـ مرتب كردن و تنظيم متن ‌
    4 ـ تغيير فونت
    5 ـ تغيير سايز فونت
    6 ـ تغيير رنگ متن 
    7 ـ افزودن خطوط افقي
    8 ـ ايجاد فهرستهاي شماره گذاري شده
    6-2- پياده سازي صفحات وب
    1 ـ تعريف يك پيوند
    2 ـ رنگ پس زمينه
    3 ـ تعريف يك تصوير بعنوان پيش زمينه
    4 ـ درج يك تصوير
    5 ـ درج جدول
    6 ـ تعريف نشانه ‌
    7 ـ درج نوار متحرك
    7-2- انتشار صفحات وب در اينترنت
    1 ـ يافن فضا در يك سرور وب  Host  
    2 ـ تخمين فضاي سرور مورد نياز
    3 ـ خلاصه اطلاعات مورد نياز
    4 ـ چگونه   Domain خود را بدست آوريم
    5 ـ Domain
    6 ـ انتشار صفحه وب  (up load)
    مديريت سايت  (control panel)
     set كردن Email
    اجراء out look express
    دريافت پيام جديد
    مشاهده يك پيام بصورت تمام صفحه
    مشاهده يك پيام بصورت تمام صفحه
    سازماندهي پيامهاي رسيده
    ارسال پيام الكترونيكي
    آماده سازي پنجره ارسال پيام براي يك پيام جديد
    انتخاب يك عنوان براي پيام
    درج متن نامه
    ضميمه كردن يك پرونده با نامه ارسالي
    8-2- نحوه معرفي سايت به موتورهاي جستجو
    فصل دوم  : ASP.NET
    بخش اول : مروري بر ASP.NET
    مقدمه
    1-1- آشنايي با Microsoft .NET
    چارچوب .NET
    2-1- معماري ASP.NET
    ويژگي‌هاي جديد
    3-1- ساختن يك Virtual Directory
    4-1- Visual Studio .NET
    5-1- ساختن يك برنامة كاربردي ASP.NET
    6-1- ساختن يك صفحة ASP.NET جديد ( وب فرم)
    بخش دوم : مروري بر توسعه وب با ASP.NET
    1-2- انواع پروژه‌هاي ASP.NET
    ASP.NET Web Applications
    وب فرم‌هاي ASP.NET
    2-2- انواع فايل‌هاي ASP.NET
    فصل سوم : XML.D.B
    -1-مشخص نمودن يكي از موارد بسط ميكروسافت به SQL
    استفاده از openxml :
    تركيب  openxml
    وسيله ابزار تشخيصي
    الگوبندي
    بيان مدل
    ساختار جدول كناره
    پرچمها :
    مثالهاي openxml
    2-1- نگاهي داشته باشيم به بعضي از نكات مهم اين پردازه
    مروري برآنچه كه دراين مقاله بحث شد
    منابع و مأخذ

 


برچسب‌ها: پایان نامه تولید صفحات وب اصول ایستا و داینامیک
ادامه مطلب

پایان نامه پورتال

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

    خلاصه
    كليدواژه‎ها
    1. مقدمه
    2. پيدايش پورتال
    3. از پورتال تا يک محل کسب و کار الکترونيکي
    4. پورتال هاي سازماني
    5. چارچوب يک پورتال
    6. اجراي عمليات تجاري در پورتال هاي سازماني
    7. پورتال هاي سازماني و سرمايه‎گذاري مشترك
    8. هزينه ايجاد پورتال هاي سازماني و بازگشت سرمايه
    9. نتيجه گيري
    معماري پورتالها
    پورتال چيست؟
    1) متمرکز کرن (Aggregation)
    2) اختصاصي کردن (Personalization)
    3) توصيه و معرفي کردن محتوا (Recommendation)
    4) گلچين کردن و خلاصه کردن مطالب (Excerpt Content)
    پورتال چگونه كار مي كند ؟
    انواع پرتال
    يك نمونه پورتال جامع وكامل
    قسمت بنيادي پورتال
    ابرازهاي يكپارچه سازي
    ويژگي هاي پورتال
    مراحل ايجاد پورتال
    انواع پورتال
    پورتال عمومي
    پورتال هاي حرفه اي
    پورتال هاي شخصي
    تخمين هزينه و زمان در پروژه‌هاي نرم‌افزاري
    تفاوت هاي بين پورتال و وب سايت
    مزاياي ايجاد يک وب سايت يا استفاده از CMS
    1- مديريت كاربران
    2- گسترش پذيري
    3- ايجاد صفحه اي جديد
    4- طبقه بندي اطلاعات
    5- جستجو
    6-يكنواختي و يكساني محتوي
    7- تغيير قالب نمايشي سايت
    8-فرآيند جريان كار
    9- زمان انتشار
    10- شواهد حقوقي
    اجزا يك سيستم E-Learning
    صفحه اصلي  Home Page
    پرونده مدرسان  (Instructors Profile)
    پرونده دانش آموزان Students Profile
    مشاوره  Counseling
    ثبت نام Registration
    كاتالوگ دوره  (Course Catalogue)
    امتحان (Test)
    كلاس درس Classroom
    قسمت گپ (chat Area)
    محدوده شخصي دانش آموزان Student Personal Area
    تابلو اعلانات Notice Board
    كتابخانه  (Library)
    درسهاي قبلي (Previous Lessons)
    پيك الكترونيكي (E-mail)
    اجزا يك سيستم e-shop
    مزاياي فروشگاه الكترونيكي
    امكانات eShop
    خصوصيات منحصر به فرد فروشگاه الكترونيكي eshop
     امكان استفاده از Plugin هاي مختلف موجود براي گسترش فروشگاه و امكانات آن
    اجزا يك سيستم e-marketplace
    مزاياي eMarketplace براي خريدار آن
    مزاياي eMarketplace براي غرفه داران
    Php-Nuke چيست ؟
    نصب و راه اندازي (Install)
    راه اندازي سريع
    Extract
    Upload files
    Create database
    Create admin
    Upgrades
    تنظيمات بعد از نصب (Configure)
     تنظيمات سايت
    تنظيم زبان نمايش سايت
    تنظيمات ته برگ سايت
    کاربا بلوکها (Blocks)
    مديريت ماژولها
    انتخاب هاي اوليه
    ويرايش بلوک
    افزودن بلوک
    کار با ماژولها (Modules)
     مديريت ماژولها
     ويرايش ماژول
    افزودن ماژول
    کاربا بخشها و ماژولهاي مختلف
     1- پشتيبان گيري از بانک اطلاعاتي (Backup)
     2- افزودن خبر جديد
     3- بنرهاي تبليغاتي
     4- مقالات
     5- ويرايش مديران
     6- ويرايش کاربران
     7- فرهنگ نامه
     8- سوالات مکرر (پرسش و پاسخ)
     9- تالار گفتمان (Forums)
     10- گروههاي کاربري
     11- سايتهاي ارجاع دهنده
     12- مسدودکردن IPآدرس (IP Ban)
     13- پيغامها
     14- خبرنامه
     15- بهينه سازي بانک اطلاعاتي (Optimize DB)
     16- مطالب ارسالي
     17- نظرسنجي
     18- موضوعات
     19- پيوندهاي وب
    درباره فارسي سازيPhp-Nuke
    امنيت Php-Nuke

 


برچسب‌ها: پایان نامه پورتال
ادامه مطلب

پایان نامه تجارت الکترونیک و بررسی انواع نرم افزارهای تجارت الکترونیک و ویژگی های کاربردی آنها با تو

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

    مقدمه
    تاريخچه
    اصول تجارت
    1-وجود داشتن چيزي براي فروش
    2-مكان
    3-جلب مشتري
    4-سيستم دريافت پول
    5-تحويل كالا
    6-كالاي مرجوعي
    7-معيوب شدن كالا
    8- سرويس وخدمات پس از فروش
    تبليغات اغراق آميز چرا؟
    جاذبه‌هاي تجارت الكترونيك
    كاتالوگهاي بزرگ (حجيم )
    وضعيت پيشرفت سفارش
    جنبه‌هاي سخت و راحت تجارت الكترونيك
    ساختن سايت تجارت الكترونيك
    تهيه كنندگان
    قيمت
    ارتباط با مشتريان
    اتمام وانجام نهايي كار
    برنامه‌هاي معرفي كننده سايتها
    سرمايه گذار‌ي كامپيوتري
    خدمت مجازي ميزبان
    مزيت و مضرات
    را ه‌اندازي يك فروشگاه تجارت الكترونيكي
    نرم افزارهاي E_COMMERCE ومسائل امنيتي آن
    روشهاي تامين امنيت
    انواع تجارت الكترونيك
    C2B(CONSOMER-TO-BUSINESS)
    C2C(CONSOMER TO CONSOMER)
    G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT)
    B2A(BUSINESS TO ADMINSTRATION)
    C2A(CONSUMER TO ADMINISTRATION)
    B2B(BUSINESS TO BUSINESS)
    B2C(BUSINESS TO CONSUMER)
    آيا تا كنون از طريق يك كاتالوگ خريد كرده ايد؟
    انواع تجارت الکترونيک
    B2B تجارت فروشنده با فروشنده
    Business to Consumer
    B2Cتجارت فروشنده با مصرف کننده
    Consumer to Consumer
    C2Cتجارت مصرف کننده با مصرف کننده
    Consumer to Business
    C2Bتجارت مصرف کننده با فروشنده
    Peer to Peer
    P2Pتجارت نقطه به نقطه
    Business to Administration
    B2Aتجارت فروشنده با اداره
    Consumer to Administration
    C2Aتجارت مصرف کننده با اداره
    مزاياي تجارت الکترونيکي از نوع B2C
    سطوح تجارت الکترونيکي
    مديريت ارتباطات مشتري( CRM )
    شيوه‌هاي مديريت منابع اطلاعات 
    آموزش راه دور براي سازمانهاي اقتصادي جديد 
    پست الکترونيک
    شيوه‌هاي طراحي منابع سازمانها 
    خودکار کردن اهرم فروش 
    خدمات شبکه‌اي مديريت شده 
    آغاز تجارت الکترونيک
    قانون تجارت الكترونيك
    الف) تصويب قانون
    ب) تعريف تجارت الكترونيك
    ج) تفسير و سكوت قانون
    رمز موفقيت در تجارت الکترونيک
    نقش موتورهاي جستجوگر در تجارت نوين
    هفت اشتباه بزرگ در تجارت الكترونيك‌
    اشتباه اول سبدهاي خريد گيج كننده‌
    اشتباه دوم پرس و جوي بي‌دليل‌
    اشتباه سوم مشكلِ پيدا كردن كالا
    اشتباه چهارم پيمايش با دردسر
    اشتباه پنجم صورتحساب‌هاي عجيب‌
    اشتباه ششم گيج كردن مشتري‌
    اشتباه هفتم وعده‌هاي پوچ‌
    ايران، نظاره گر تجارت الكترونيك
    امنيت در تجارت الکترونيک
    مرکز صدور گواهينامه ديجيتال
    مرکز صدور گواهينامه چيست؟
    رمزنگاري چيست؟
    امضاي ديجيتالي چيست؟
    اهداف CA 
    تجارت آنلاين با SSL بي خطر مي‌شود
     SSL چيست و به چه دليل ما بايد از آن استفاده كنيم؟
    گمرك و تجارت الكترونيكي
    تأثيرات تجارت الكترونيكي
    تجارت الكترونيكي ‌فرصت‌ها و چالش‌ها
    تجارت الكترونيكي‌ عامل رقابت
    بيمه و تجارت الكترونيكي
    موانع توسعه الكترونيكي بيمه
    تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني ]1،2[
    1- صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون
    2- تاثير تجارت الكترونيك بر بيمه
    2-2- بيمه الكترونيك كاربرد تجارت الكترونيك در صنعت بيمه
    3-2- مدل‌هاي تجارت الکترونيک در شرکتهاي بيمه‌اي
    3- اهداف و متدولوژي تحقيق
    1-3- اهداف اصلي و تفصيلي
    2-3- روش تحقيق
    4- تحليل و ارائه يافته‌هاي تحقيق
    1-4- نگرش و ديدگاه نسبت به تجارت الكترونيك
    2-4- زيرساخت‌هاي لازم
    3-4- موانع عمده پيش رو در به كارگيري تجارت الكترونيك
    4-4- قابليتهاي كاربرد تجارت الكترونيك در بيمه
    5-4- مزايا و منافع متصور از به كارگيري تجارت الكترونيك
    E-Banking  زيرساخت تجارت نوين
    زير شاخه‌هاي تجارت الکترونيک داراي
    جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيک
    زير ساخت‌ها و بسترهاي مورد نياز براي توسعهE-Banking
    توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي
    توسعه شاخص‌هاي قانوني در بانکداري الکترونيکي
     توجه به زير ساختهاي انساني در توسعه و راه‌اندازي E-Banking
    تامين نرم افزاري و امنيتي درE-Banking
    مشتري مداري اصل اول استفاده از سيستم هايE-Banking
    اصل ايجاد تنوع در ابزارهاي خدمات رساني سيستم‌هاي E-Banking
    تاثيرات گسترش E-Banking
    جايگاه E-Banking در نظام بانکي ايران
    فرهنگ سازي E-Banking در ايران
    نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك
    بانكداري الكترونيك در ايران
    مكا نيسم‌هاي پرداخت در تجارت الكترونيك
    كارتهاي اعتباري
    كارت اعتباري چيست؟
    چرا كارت اعتباري؟
    انواع كارت اعتباري
    سيستم شماره گذاري
    استفاده از كارت اعتباري
    برخي اصطلاحات مهم مرتبط با كارت اعتباري
    پرداخت از طريق شناسايي ژنتيكي
    چك الكترونيكي چيست؟
    چك الكترونيكي
    چك الكترونيكي چيست؟
    چك الكترونيكي چگونه كار مي‌كند؟
    تكنولوژي چك الكترونيكي
    مقايسه چك الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت
    چك‌هاي الكترونيكي
    ساختار سيستم خودپرداز بانکها –ATM
    ATM‌ها چگونه کار مي‌کنند؟
     پردازشگر
    قسمت‌هاي دستگاه خود پرداز
    تشخيص اسکناس ها
    واريز وجه
    امنيت ATM
    سايت‏هاي برتر تجارت الکترونيکي
    PayPal چيست و چگونه ميتوانيد از آن براي انتقال پول و يا خريد و فروش کالا استفاده کنيد
    بهره برداري از PayPal
    PayPal چيست ؟
    PayPal يک واسط مالي
    سرويس رايگان
    PayPal امن است
    شروع کارPayPal 
    باز کردن حساب PayPal
    سراب پول الكترونيكي، روي ديگر سكه
    بررسي نرم افزارهاي كاربردي در تجارت الكترونيك در شرايط اقليمي ايران
    1- نرم‌افزار متا تريدر Metatrader
    2- نرم‌افزار META STOCK
    3- نرم‌افزار Nearo shell treader
    4- نرم افزارهاي بورس تهران
    نرم‌افزار fund manager ‌
    نتيجه
    بررسي نرم‌افزار Workspace
    شرح کلي
    مهارتهاي ضروري
    برنامه‌هاي مختلف
    Workspace (يک برنامه تجارت کوچک)
    Workspace (برنامه استاندارد)
    Workspace (برنامه بازرگاني )              
    Workspace ( برنامه گرداننده )
    شرح کلي و تخصصي
    ساختار
    شرح کلي کاربردي
    administration interface ( عملکرد ماژول‌ها )
    سيستم
    محصولات
    سفارشات
    مشتريان
    بازاريابي
    صفحات
    دستمزد و هزينه
    نمونه داده
    موضوع اصلي تجارت
    محصولات
    سفارش
    مشتريان
    مراحل سفارش در سيستم workspace
    طرح قيمت گذاري محصولات
    پشتيباني زبان
    پشتيباني زبان در فروشگاه اينترنتي
    زبان‌هاي آزمايش شده
    پشتيباني زبان در واسط مديريت
    واسط‌هاي پرداخت
    عمومي
    سيستم‌هاي پرداخت بين المللي
    وارسي گوگل
    وارسي گوگل در واقع يک روش پرداخت نيست بلکه يک جريان
    Ogone
    پنجره پرداخت DIBS
    2 checkout
    Chronopay
    Itransact
    فنلاند
    پرداخت کارت اعتباري luttokunta
    پرداخت الکترونيکي Nordea
    خدمات پرداخت وب sampo
    پرداخت وب بانک oko
    استوني
    Sampo banklink
    Krediidipank I bank
    پرداخت الکترونيکي nordea
    Estcard
    لاتويا
    پرداخت الکترونيکي nordea
    سوئد
    دانمارک
    مجتمع سازي‌ها و توسعه پذيري
    خدمات وب API
    پشتيباني open syncro
    وضعيت تجارت open syncro
    دريچه پرداخت API
    دريچه شناسايي API
    دو شاخه ها/ workspace SDK
    ملاحظات امنيتي
    کلي
    مسائل برطرف شده
    مديريت جلسه
    شناسه‌هاي امنيتي جلسه
    تاييد و اجازه
    پشتيباني محدوديت‌هاي اختياري IP
    ملاحظات محرمانه بودن
    از کار افتاده حافظه پنهان
    پشتيباني امنيتي پايگاه
    Java sandbox و خط مشي امنيتي workspace
    موضوعات ديگر
    پيشگيري از تهيه فايل آغاز گر سايت متقاطع
    سرريز بافر
    تزريق SQL
    آزمايش امنيت
    نتيجه‌گيري
    پيوست
    منابع


برچسب‌ها: پایان نامه تجارت الکترونیک و بررسی انواع نرم افزار
ادامه مطلب

پایان نامه مزرعه الکترونیک

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • فصل اول
 • 1. مقدمه
 • 2. طرح پروژه
 • 3 . مراحل كاري و عناصر تشكيل دهنده پروژه       
 • فصل دوم
 • گذرگاه هاي ISA 
 • D0- D7
 • 2. مبدل آنالوگ به ديجيتال
 • 3 . تراشه AD574
 • 1-3 . نحوه عملكرد مدار داخليAD574
 • 2-3 . بررسي نحوه اتصال پايه ها  
 • 3-3 . زمان بندي AD574A
 • 4-3 . نحوه ارتباط AD574 با ريزپردازنده ها
 • 4. مدار ديكدر آدرس
 • 5 . تراشه 74574
 •    6. تراشه 4051 
 •  7. نقشه مدار
 • فصل سوم
 • 1 . حسگرها   
 • 1-1 . سري LM35
 • 2-1. تراشه AD524
 • 3-1 . توصيف مدار حسگر دما
 • 2 . حسگرهاي نوري
 • 1-2 . نقشه مدار حسگر نور
 • 3 . برنامه نويسي      
 • فصل چهارم
 • 1. نتيجه گيري و پيشنهادات
 • 1 . AVR چيست ؟ 
 •  2-1.ATMEGA16  
 • فهرست منابع

 


برچسب‌ها: پایان نامه مزرعه الکترونیک
ادامه مطلب

پایان نامه طراحی سایت

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه
 • جداول موجود در ساخت سايت
 • صفحه MasterPage. master
 • صفحه Defult.aspx
 • صفحه Register.aspx
 • صفحه Login.aspx
 • صفحه Hozur.aspx
 • صفحه Gallery.aspx
 • صفحه StuMsg.aspx
 • صفحه StuNomre.aspx
 • صفحه PayanStu.aspx
 • صفحه OstadMsg.aspx
 • صفحه PayanView.aspx
 • صفحه Addkelas.aspx
 • صفحه NomreOstad.aspx

 • منابع

 برچسب‌ها: پایان نامه طراحی سایت
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و پیاده سازی سیستم شمارش ماشین

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه                                             
 • اهداف
 • سختی های مسئله 
 • فصل اول  مفاهيم اوليه
 • ١-١ مقدمه
 • 1-2 مفاهيم 
 • 1-٢-١ مدل های رنگی 
 • ١-٢-١-١   مدل رنگی RGB
 • ١-٢-١-٢   مدل رنگی RGB نرمال شده  
 • ١-٢-١-٣   مدل های رنگی HSL,HSV,HIS (رنگ ، اشباع ، شدت روشنايی )
 • ١-٢-١-٤   مدل رنگی TSL  
 • ١-٢-١-٥    مدل رنگی  YCrCb
 • فصل دوم  پيش پردازش
 • ٢-١ نرمال سازی هيستوگرام 
 • ٢-٢ تعديل يا افزايش وضوح تصوير
 • ٢-٣ حذف نويز
 • فصل سوم  مدل کردن پيش زمينه
 • ٣-١ مقدمه
 • ٣-٢ مدل کردن پيش زمينه به صورت دستی
 • ٣-٣ مدل نمودن پيش زمينه توسط روش فيلتر ميانه
 • ٣-٣ - ١ الگوريتم
 • ٣-٤ مدل نمودن پيش زمينه توسط مدل های ترکيبی
 • ٣- ٤ - ١ مقدمه                  
 • ٣- ٤ -٢ مدل های ترکيبی 
 •  ٣- ٤ -٢-١ تئوری رويه به روزرسانی
 • ٣- ٤ -٢- ١- ١الگوريتم ماکزيمم مورد انتظار
 • ٣- ٤-٢-٢  به کار بردن الگوريتم EM در مدل ترکيبی گوسين 
 • ٣- ٤ -٣ الگوريتم
 • ٣- ٤ -٤ بحث ونتيجه گيری
 • فصل چهارم بدست آوردن مجموعه داده و انواع روشهاي كلاس بندي
 • 4-1 مجموعه داده
 • 4-1-1  خصوصيات آماري داده ها
 • 4-1-2 ماتري كواريانس
 • 4-2 انواع روشهاي كلاس بندي
 • 4-2-1 روشهاي پارامتريك
 • 4-2-1-1نظريه تصميم گيري بيزين
 • 4-2-2-1روش پنجره پارزن
 • 4-2-2-2روش knn
 • 4-2-3جدا سازي خطي
 • 4-2-3-1تعميم جدا سازي خطي
 • 4-2-4جدا سازي غير خطي
 • 4-3radial basis function
 • 4-4support verctor machine
 • 4-4-1linear svm
 • 4-4-2non linear svm
 • فصل پنجم نتیجه گیری و توضیح کد
 • 1-5 آموزش شبکه
 • 2-5 برنامه اصلی
 • 3-5 توابع کمکی
 • 3-5-1 توابع کمکی 1
 • 3-5-2  توابع کمکی 2
 • مراجع

 


برچسب‌ها: پایان نامه بررسی و پیاده سازی سیستم شمارش ماشین
ادامه مطلب

پایان نامه طراحی سایت هتل هما

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • تگ
 •   نمايش عكسي به دنبال نشانگر ماوس
 • قرار دادن تصوير در صفحات و کد جدول
 • متاتگ چیست ؟
 • تگ Anchor و شناسه href
 • سایت خود را مطابق تکنولوژی جستجوگر ها طراحی کنید
 • 1.       صفحات را مطابق ميل جستجوگر ها طراحي كنيد  
 • 2.       كلمات كليدي Keywords  
 • 3.       محتواي سايت  
 • 4.       عنوان سايت
 • 5.       تگ توضيحات  
 • 6.       گرافيك
 • 7.       نقشه سايت 
 • 8.       لينك هاي هدايتگر  
 • دو نکته بسيار مهم در مورد فارسی نويسی
 • فصل دوم
 • طراحي سايت هتل هما (2)
 • پروژه هتل هما
 • هتل هما شماره (2)
 • سوئیت و اتاق
 • اتاق ها و امکانات  
 • زمین تنیس   
 • استخر و سونا  
 • فضای سبز  
 • نرخ اتاق ها
 • کد صفحه Facilities1
 • کد صفحه Facilities 2
 • کد صفحه image 1
 • کد صفحه imag2
 • کد صفحه imag3
 • کدهای صفحه room & facilities
 • کدهای صفحه room rates
 • کد صفحه Reservation

 


برچسب‌ها: پایان نامه طراحی سایت هتل هما
ادامه مطلب

پایان نامه تهیه و طراحی سیستم ثبت و بازیابی اطلاعات اداره خسارت بیمه کارآفرین

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • چکيده
 • مقدمه
 • تاريخچه زبان دلفي
 • مديريت حافظه در دلفي
 • نکات مفيد کار در محيط دلفي
 • آرايه ها در دلفي
 • آرايه هاي ثابت
 • آرايه هاي ديناميکي
 • آموزش SQL
 • مقدمه
 • دستورات انتخاب
 • انواع توابع
 • شناخت GROUP BY
 • شرط HAVING
 • مرتب سازي سطرها
 • ترکيب کردن ملاک انتخابي
 • انتخاب يا Select
 • ايجاد کردن جداول و تغييردادنشان
 • مقادير قابل قبول انواع داده
 • مقادير پيش فرض
 • ذخيره کردن و بستن جداول
 • ايجاد کردن پيش فرض ها
 • ايجاد جداول موقت
 • فصل اول  انواع خسارتهاي مورد پيشتيباني بيمه و توضيح نوع داده هاي مورد نياز جهت ثبت اطلاعات خسارت
 • بخش اول  توضيح جداول و نوع طبقه و جدول بندي داده هاي خسارت ها
 • پرداخت خسارت هاي اتومبيل
 • پرداخت خسارت حوادث
 • انواع خسارت هاي مسئوليت
 • انواع خسارت هاي مالي – اقتصادي
 • بخش دوم ‌توضيح کليه فيلدها و معرفي نوع تعريف شده در برنامه
 • ‌توضيح کليه فيلدها و معرفي نوع تعريف شده در برنامه
 • فصل دوم  توضيح نرم افزار
 • بخش اول  توضيح فرم‌ها
 • توضيح فرم اوليه
 • عناصر پنل ها
 • فرم هاي ثبت اطلاعات
 • فرم هاي پنل ويرايش
 • پنل گزارشات
 • بخش دوم  توضيح کلي کدنويسي
 • توضيح کلي کدنويسي
 • فصل سوم  ضرورت وجود سيستم هاي مکانيزه و اطلاعاتي و روشهاي مطالعاتي براي توسعه سيستم
 • تعريف فرآيند تحقيق وتوسعه
 • مراحل رشد سازمان و سيستم اطلاعاتي مرتبط
 • انواع مدلسازي و مزاياي آن
 • سير تکاملي سيستم هاي اطلاعاتي
 • فناوري اصلي حمايت از تصميم
 • سيستم هاي ارتباطي
 • روابط


برچسب‌ها: پایان نامه تهیه و طراحی سیستم ثبت و بازیابی اطلاعا
ادامه مطلب

پایان نامه طراحی وب سایت مرکز توانبخشی بهار (سورس برنامه)

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

    مقدمه
    فصل اول مروري بر مطالعات گذشته
    تاريخه PHP
     PHP چيست؟
     PHP چگونه کار مي‌كند ؟
     آغازکاربا PHP   
    شرح دستورات پايهدر  PHP
    بررسي متغيير‌هاي PHP  
    عمليات جمع وتفريق در PHP
    عمليات ضرب وتقسيم در PHP
    گزارش خطادر PHP
    انواعPHP 
    بررسي اجزاي تشکيل دهنده ي يک بانک اطلاعاتي
    دستورات MYSQL در PHP
    ● دريافت کدهاي منبع
    ● نصب کردن با کدهايمنبع
    ● کامپايل Apache
    ● کامپايل MySQL
    ● کامپايل PHP
    ▪ يک تستکوتاه
    ● اجراي Apache و MySQL به طور خودکار
    UML

    منابع
    سورس برنامه

 
برچسب‌ها: پایان نامه طراحی وب سایت مرکز توانبخشی بهار, سورس برنامه
ادامه مطلب

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

 • مقدمه
 • بخش اول مروري بر ISP.NET
 • 1-1- آشنايي با Microsoft .NET
 • 1-1-1- چارچوب .NET
 • 2-1-1- Enterprise Servers
 • 2-1- معماري ASP.NET
 • ويژگي‌هاي آشنا
 • ويژگي‌هاي جديد
 • 3-1- ساختن يك Virtual Directory
 • 4-1- Visual Studio .NET
 • 5-1- ساختن يك برنامة كاربردي ASP.NET
 • 6-1- ساختن يك صفحة ASP.NET جديد ( وب فرم)
 • بخش دوم  مروري بر صفحات وب
 • 1-2- انواع پروژه‌هاي ASP.NET
 • 1-1-2- ASP.NET Web Applications
 • 2-1-2- وب فرم‌هاي ASP.NET
 • 3-1-2- Code-Behind
 • 4-1-2- ASP.NET XML Web Services
 • 2-2- انواع فايل‌هاي ASP.NET
 • بخش سوم  معماري سيستم
 • 1-3- نمودار ساختار سازماني سيستم
 • 2-3- نمودار جريان داده‌ها
 • سطح صفر
 •  سطح يك
 •  سطح دو
 •  سطح سه
 • بخش چهارم پياده سازي پروژه
 • 1-4- طراحي بانك اطلاعاتي
 • 1-1-4- فرمت بانكها
 • 2-1-4- جزئيات جداول
 • 3-1-4- استفاده از TTabel و TQuery
 • بخش پنجم آنچه بهتر است بدانيم
 • 1-5- راهنمايي كاربري سيستم
 • 2-5- توضيحاتي در مورد نحوة استفاده از برنامه
 • 2-5- ارزيابي پروژه
 • 4-5- فرمها
 • 5-5- صفحات سايت
 • 6-5- قسمتهايي از Source برنامه
 • 7-5- منابع و مأخذ


ادامه مطلب

پایان نامه شش سیگما

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • فصل اول
 • ۱-۱ موضوع پروژه
 • ۲ هدف از کار-۱
 • ۳ فرضیه -۱
 • ۴ محدوده مکانی-۱
 • ۵ محدوده زمانی-۱
 • ٦ تعریف های عملیاتی-۱
 • فصل دوم ادبیات موضوع
 • 2-1 مزایای شش سیگما
 • 2-2 متدلوژی شش سیگما
 • 2-3 شناسایی وضعیت های حقیقی کسب وکار
 • 2-4 شناسایی وتعریف پروژه های شش سیگما برای حل موضوعات عملیاتی
 • 2-5 شناسایی مسائل عملکردی متصل به موضوعات عملیات ( فرآیند )
 • 2-6 تعداد معیوبی (CPU)
 • DPMO و DPO2-7     
 •  به سطح سیگما DPMO2-8 تبدیل
 • RTY 2-9
 • 2-10شاخص های قابلیت فرآیند
 • 2-11شاخص های عملکرد فرآیند
 • 2-12سطح کیفیت سیگما و شاخص های قابلیت فرآیند
 • فصل سوم  محاسبات واثبات فرضیه
 • 3-1مقدمه
 • 3-2هدف از انجام پروژه
 • 3-3 فرمول های کاربردی
 • 3-4 شرحی از فرآیند های تکمیل ( فرصت خطا )
 • 3-5 مراحل انجام پروژه
 • 3-6 تحلیل وبررسی فرضیه
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات

 • منابع و مأخذ

 


برچسب‌ها: پایان نامه شش سیگما
ادامه مطلب

پروژه برنامه نویسی دلفی

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • درباره دلفي 
 • جنگ زبانها
 • مزاياي دلفي
 • اما مزاياي C++  
 • راهنماي استفاده از نرم افزار 
 • 1) زندگينامه هنرپيشگان  
 • 2 ) نامزدها و برندگان اسكار كارگرداني
 • 3 ) نامزدها وبرندگان اسكار بازنگري مرد
 • 4 ) نامزدها وبرندگان اسكار بازيگري زن
 • 5 ) فهرست فيلمهاي پرفروش دنيا 
 • 6 ) پوستر فيلمهاي پرفروش دنيا 
 • 7 ) كدام فيلم ترسناكتر است ؟
 • 8 ) آنونسهاي سينمايي 
 • 9 ) كاريكاتور بازيگران 
 • 10 ) جستجو 
 • 11) خروج 
 • قسمتهای بالا کلاً 13 برگ می باشد و بقیه مطالب سورس برنامه می باشد
 • سورس برنامه


برچسب‌ها: پروژه برنامه نویسی دلفی
ادامه مطلب

پایان نامه هوش مصنوعی

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه‌
 • فصل اول كليات هوش مصنوعي
 • هوش مصنوعي 
 • هوش‌ مصنوعي‌ چيست‌؟
 • هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني‌
 • شاخه‌هاي‌ هوش‌ مصنوعي‌
 • سيستم‌هاي‌ خبره‌
 • تاريخچه هوش مصنوعي
 • تعريف و طبيعت هوش مصنوعي
 • فلسفهٔ هوش مصنوعي
 • مديريت پيچيدگي
 • تکنيک ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
 • هوش مصنوعي تركيبي 
 • فصل دوم كاربرد هوش مصنوعي
 • كاربرد هوش مصنوعي
 •  هوش مصنوعي و كاربرد آن در اطلاع رساني
 • منطق فازي و هوش مصنوعي‌
 • هوش مصنوعي و کاربرد آن در علم اقتصاد
 • كاربرد هوش مصنوعي در بازيهاي كامپيوتري
 • اشاره 
 • انواع هوش مصنوعي
 • هوش مصنوعي در ژانرهاي بازي
 • پيدايش و پيشرفت هوش مصنوعي 
 • نظريه‌ها و روش‌هاي رايج 
 • معرفي ميان‌افزار RWAI 
 • فصل سوم    تكنيك ها و زبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
 • تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
 • PROLOG
 • LISP
 • محيطهاي هيبريد
 •  1-نمايش شيء گرا از محدوده اشياء
 • 2-قوانين نمايش اطلاعات neuristic
 • 3-پشتيباني از انواع روش هاي جستجو
 • 4-توصيف دامنة كاربرد عملكرد متقابل و تأثيرات جانبي
 • 5-تداخلگرهاي گرافيكي
 • 6-اجتناب از زبانهاي زيرين
 • 7-توانائي ترجمه اطلاعات جهت اجراي سريعتر يا تحويل روي يك ماشين كوچكتر
 • 8.   يك نمونه هيبريد
 • 9.   انتخاب زبان كاربردي
 • فصل چهارم آموزش و كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي با اطلاعات ناقص
 • 1ـ معرفي 
 • 2ـ اطلاعات گم شده و كنترلشان در زمينه هاي متفاوت كاربرد 
 • 3ـ يك روش تازه براي كنترل اطلاعات گم شده توط شبكه هاي عصبي 
 • 4 ـ آزمايش تجربي 
 • 5ـ به كارگيري ابزار توسعه يافته براي مراحل حذفي 
 • 6ـ نتيجه گيري 
 • Abstract
 • منابع و مآخذ


برچسب‌ها: پایان نامه هوش مصنوعی
ادامه مطلب

پایان نامه نرم افزار اکسل (Excel)

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه 
 • فصل اول ـ اصول و مباني اكسل
 • 1 ـ پنجرة اكسل 
 • 2 ـ نوار ابزار و نوار فرمول 
 • جداسازي نوارهاي ابزار  standard و formatting 
 • 3 ـ افزودن و حذف نوارهاي ابزار از پنجره 
 • مكان نوارهاي ابزار در پنجره 
 • نوار منو 
 • تغيير رفتار منو 
 • ستون ها ورديف ها 
 • افزودن يك دكمه به يك نوار ابزار
 • سفارشي سازي دكمه هاي نوار ابزار 
 • نشانگر ماوس و منوهاي ميانبر 
 • فصل دوم ـ درج اطلاعات
 • وارد نمودن داده ها 
 • نمايش پيش فرض تاريخها 
 • قالب بندي نمايش تاريخ 
 • وارد نمودن زمان 
 • تغيير نمايش زمانها در كاربرگ 
 • حذف محتويان سل 
 • ويرايش محتويات يك سل 
 • قالب بندي اعداد 
 • قالب بندي اعداد با نوار ابزار 
 • استفاده از انوار ابزار  Formatting 
 • قالب بندي اعداد به وسيله فرمان  Format Cells 
 • فونت ها 
 • رنگها 
 • حاشيه ها
 • چرخش متون
 • تورفتگي متن
 • فصل سوم ـ درج فرمولها
 • شيوه هاي درج فرمول 
 • تكرار يك فرمول 
 • ساير اعمال رياضي 
 • فصل چهارم ـ كاربا فايل ها
 • ذخيره سازي فايل ها 
 • ايجاد يك پوشه جديد 
 • ذخيره سازي اطلاعات خلاصه 
 • استفاده از ويژگي  Auto Save 
 • باز نمودن فايل ها 
 • شروع يك كارپوشه جديد 
 • استفاده از  Save As 
 • بستن كارپوشه ها 
 • فصل پنجم ـ كاربا داده ها
 • انتقال و كپي محتويات 
 • انتقال و كپي سل ها 
 • استفاده از  Redo , Undo 
 • استفاده از Go To 
 • كار با چندين كاربرگ 
 • حركت بين كاربرگ ها 
 • تغيير نام كاربرگ ها 
 • درج و حذف كاربرگ ها 
 • ارتباط بين كاربرگ ها 
 • استفاده از  Auto Fill 
 • كپي خودكار داده ها 
 • كپي خودكار فرمول ها 
 • استفاده از Auto Fill براي سري داده ها 
 • استفاده از كليپ بورد آفيس 
 • فصل ششم ـ تعيين ساختاركاربرگ ها
 • افزودن ستونها ، رديفها و سل ها ‌
 • اضافه كردن ستونها 
 • اضافه كردن رديفها 
 • اضافه كردن سل ها 
 • حذف ستونها ، رديفها وسل ها 
 • پنهان سازي ستونها
 • پنهان سازي رديفها 
 • آشكار سازي ستونها و رديفها 
 • تغييراندازه عرض ستون 
 • تغيير اندازه عرض يك ستون واحد 
 • تغيير اندازه ارتفاع رديف ‌
 • تغيير خودكار اندازه ارتفاع رديف 
 • استفاده از سرصفحه ها و پاصفحه هاي از قبل تعريف شده 
 • ايجاد سرصفحه ها و پا صفحه هاي شخصي 
 • فصل هفتم ـ چاپ
 • استفاده از كادر مكالمه  page setup 
 • پيكر بندي مقياسي 
 • انتخاب اندازه صفحه 
 • پيكربندي كيفيت چاپ 
 • تنظيم اولين شماره صفحه 
 • تنظيم حاشيه هاي صفحه 
 • پيكر بندي محدوده چاپ 
 • تنظيم ترتيب چاپ صفحه 
 • پيش نمايش كارچاپي 
 • درج  Page Break 
 • استفاده از نماي  Page Break Preview 
 • حذف Page Break ها 
 • چاپ فايل 
 • استفاده از دكمه  print 
 • استفاده از كادر مكالمه print 
 • تنظيم ويژگيهاي چاپگر 
 • انتخاب محدودة چاپ 
 • فصل هشتم ـ به كارگيري فرمولها در اكسل
 • ورود فرمولها ( مقادير ، سلها وعملگرها )
 • استفاده ازنوار فرمول 
 • وارد نمودن آدرس هاي سل 
 • استفاده ازپالت فرمول 
 • آدرس هاي نسبي ، مطلق ، مخلوط 
 • آدرس مطلق 
 • آدرس مخلوط 
 • تكنيك هاي  Auditing يا بازرسي 
 • 1 ـ نوار ابزار  Auditing 
 • 2 ـ ابزار  Trance Dependents 
 • 3 ـ ابزار  Trance precedens 
 • فصل نهم ـ توابع كاربرگ
 • توابع منطقي  
 • 1ـ كاربرد تابع شرطي If  
 • تابع شرطي تركيبي 
 • تابع  Vlookup 
 • توابع تاريخ و ساعت 
 • 1 ) درج تاريخ  
 • 2 ) درج تاريخهاي متوالي 
 • توابع آماري 
 • تابع RANK 
 • توابع Min و Max 
 • شمارش
 • 4. تابع mode 
 • 5. تكنيكهاي استفاده از توابع تابع  midan ا
 • 6. تابع  AVERAGE
 • توابع مالي 
 • تابع PMT  
 • 2. تابع RATE  
 • 3. تابع  Fv
 • 4. تابع Pv 
 • توابع رياضي 
 • توابع متني 
 • كادر Paste Function 
 • فصل دهم ـ ايجاد نمودار
 • 1. انتخاب داده ها  
 • 2. انتخاب گزينه ها ومكان نمودار 
 • 3. تغيير نمودار 
 • 4. ويژگي نوار ابزار نمودار 
 • انواع نمودارها 
 • 1. نمودار خطي 
 • 2. نمودار ستوني يا  Column 
 • 3. نمودارهاي مخروطي .‌هرمي و استوانه اي 
 • 4. نمودار كلوچه اي 
 • انواع ديگر نمودارها 
 • ايجاد نمودارهاي  Stock 
 • مشاهده پيش نمايش و چاپ نمودارها 
 • فصل يازدهم ـ نكات مفيد
 • پنهان و آشكار كردن خطوط 
 • پنهان و آشكار كردن فرمول ها 
 •  مقادير خطا 
 • تنظيم نماي كاربرگ 
 • فصل دوازدهم ـ ترسيم اشياء
 • استفاده از نوار ابزار  Drawing 
 • منابع و مأخذ 

 


برچسب‌ها: پایان نامه نرم افزار اکسل, Excel
ادامه مطلب

پروژه پیاده سازی سیستم مشاور املاک با زبان دلفی SQL Server 2000,6

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • مروري بر تحقيقات گذشته
 • فصل دوم 
 •  روش تحقيق و مواد
 • شناخت سيستم جاري
 • فروشنده 
 • مشخصات ‌
 • اسناد مبايعه نامه
 • امكانات سيستم
 • 3-1 DFD فيزيكي
 • پياده سازي و نمودارها
 • فرم منوي اصلي برنامه
 • فرمهاي ورود و ويرايش اطلاعات
 • فرم ثبت اطلاعات منزل يا آپارتمان
 • فرم ثبت اطلاعات مربوط به ( دفتر / مطب )
 • فرم مربوط به اطلاعات سالن يا انبار
 • فرم اطلاعات مربوط به مغازه
 • فرم ثبت اطلاعات مربوط به زمين
 • فرم ثبت اطلاعات مربوط به باغ
 • امكانات برنامه
 • قرار دادها
 • فرمهاي جستجو در سيستم
 • فرم جستجوي دفتر / مطب
 • فرم جستجوي سالن / انبار
 • فرم جستجوي مغازه
 • فرم جستجوي باغ
 • فرم جستجوي زمين
 • فرم گرفتن رمز عبور كاربر
 • ثبت اجاره نامه
 • فصل سوم
 • نتايج پروژه
 • مراجع


برچسب‌ها: پروژه پیاده سازی سیستم مشاور املاک با زبان دلفی SQ, 6
ادامه مطلب

پایان نامه سیستم عاملهای بلادرنگ

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر

مقدمه:
 

مهمترين کاربرد سيستمهای بلادرنگ در رابطه با عمليات کنترل پردازش است  خاصيت مهم سيستم عاملهای بلادرنگ اين است که هر فعل و انفعال با کامپيوتر بايستی يک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعيين شده است دريافت دارد  سيستم بايستی بتواند اين زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سيستمی که يک هواپيما و يا يک کارخانه شيميايی را کنترل ميکند را ميتوان براحتی تصور کرد )  مسئله زمان پاسخ در عمل به اين معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص يافته است  دستگاههای جنبی چنين سيستمهايی نيز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند  مثلاً ممکن است که از وسايل حس کننده که با سيگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمينالهای عادی استفاده شوند
 

 
 • فصل اول : زمانبندی بلادرنگ
 • مقدمه
 • مشخصات سيستم های بلادرنگ
 • زمانبندی بلادرنگ
 • رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول
 • رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
 • رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی
 • رويکردهای پويا با بهترين کوشش
 • زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول
 • زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
 • زمانبند مهلت زمانی
 • زمانبندی Linux  
 • زمانبندی Unix SVR4
 • فصل دوم : الگوريتم های برنامه ريزی و حمايت سيستم های اجرايي برای سيستم های بلادرنگ
 • خلاصه
 • برنامه ريزی بلادرنگ
 • متريک های اجرا در سيستم های بلادرنگ
 • الگوهای برنامه ريزی
 • الگوريتمهای برنامه ريزی برای اين الگوها
 • برنامه ريزی ثابت Table –Driven  
 • برنامه ريزی priority driven preemptive  
 • برنامه ريزی ديناميک
 • برنامه ريزی Best –Effort  ديناميک
 • موضوعات برنامه ريزی مهم
 • برنامه ريزی با محدوديتهای توان خطا
 • برنامه ريزی با احيای منابع
 • سيستم اجرايي بلادرنگ
 • هسته های کوچک ، سريع و اختصاصی
 • توسعه های زمان واقعی برای سيستم های اجرای بازرگانی
 • سيستم های اجرای تحقيق
 • هسته MARS
 • هسته SPRING
 • هستهMARUTI
 • هسته ARTS
 • فصل سوم : بررسی ارتباط ميان اجزای يک سيستم جامع بلادرنگ 55
 • خلاصه
 • شرح رابط ميان RTOS  و برنامه کاربردی
 • شرح عملگرهای بهبوديافته
 • تشريح مطالعات تجربی
 • فصل چهارم : منابع

 


برچسب‌ها: پایان نامه سیستم عاملهای بلادرنگ
ادامه مطلب

بررسی ایمنی در سیستم عامل ها

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه
 • هك چيست؟
 • هكر كيست؟
 • گروه بندي هكرها نسبت به اهدافشان
 • گروه بندي ديگر هكرها
 • يك هكر چگونه وارد سيستم مي شود؟
 • روشهاي ساده ي بدست آوردن پسورد
 • مقدمه
 • ساختار UNIX
 • ساختار سيستم فايلي UNIX
 • كرنل و فرآيندها
 • فرآيندهاي خود راه انداز  Init,Intd, Cron
 • فرآيندهاي غير خودكار راه اندازي
 • عمل متقابل بين فرآيندها
 • شماره اشتراكها و گروهها
 • فايل etc/passwd
 • فايل etc/group/
 • مجوز دسترسي ريشه
 • كنترل امتيازات دسترسي يا مجوزهاي يونيكس
 • برنامه هاي تنظيم UID
 • تأييديه هاي يونيكس
 • لوگ ها و حسابرسي
 • لوگ هاي انحصاري نرم افزاري كاربردي (مثل (var/log/corn/var/log/nttd
 • Telnet  دستور خطي دسترسي از راه دور
 • FTP پروتكل انتقال يافت
 • TETP انتقال جزئي فايل
 • سرويس دهندگان وب HTTP
 • پست الكترونيكي
 • دستورهاي r
 • سرويس هاي نام حوزه
 • شبكه سيستم فايلي (NFS)
 • X Windows System
 • نتيجه
 • مقدمه
 • تاريخچه خلاصه اي از اين دو سيستم عامل
 • مفاهيم بنيادي NT
 • حوزه ها ـ گروه بندي دستگاهها
 • اشتراك ها  دسترسي به منابع از طريق شبكه
 • سرويس هاي بسته اي و برنامه هاي تعميراتي يدكي
 • ساختار
 • مد كاربر
 • چگونه نمودارهاي رمز عبور NT  مشتق گرفته مي شوند
 • مد كرنل
 • شماره اشتراكها و گروهها
 • شماره اشتراك هاي پيش فرض
 • شماره اشتراك هاي ديگر
 • خط مشي هاي بعضي از سايت هاي مورد استفاده در ايمني شماره اشتراكها
 • گروه ها
 • گروه هاي پيش فرض
 • گروه هاي ديگر
 • كنترل امتياز دسترسي
 • خط مشي ها
 • خط مشي هاي مربوط به شماره اشتراك
 • تنظيمات مشخصات كاربر
 • تاييديه
 • وجه تمايز
 • مجوزها و شكل هايي از كنترل دسترسي
 • NTFS و مجوزهاي NTFs
 • ارتقاء فايل و ايمني دايركتوري
 • مجوزهاي اشتراكي
 • دسترسي محلي
 • مجوزهاي ضعيف پيش فرض و گذاشتن موانع بر سر راه دسترسي
 • ايمني شبكه
 • محدوديت هايي در پروتكل هاي اصلي شبكه و اي پي آي ها
 • SMB/CIFS
 • NetBEUI & Net BIOS
 • سرويس اطلاع رساني اينترنتي ميكروسافت (IIS)
 • Remote Access Service (RAS)
 • Windows 2000 به عصر طلايي جديد خوش آمديد
 • آنچه كه ويندوز 2000 ارايه مي دهد
 • Mixed Mode, Native Mode
 • حوزه هاي غيرتاكيدي
 • Active Directory
 • ملاحظات ايمني در Windows 2000
 • حفاظت از Active Directory
 • ملاحظات ايمني فيزيكي
 • گزينه هاي ايمني
 • الگوها
 • ساختار  يكسري اصلاحات بر روي Windows NT
 • شماره اشتراك ها و گروهها
 • Organizational Units (Ous)
 • كنترل امتياز ورود
 • طبيعت حقوق Windows 2000
 • Run As
 • تاييديه در حق مسئوليت Windows 2000
 • وجه تمايز
 • كنترل دسترسي فايلي، دايركتوري يا اشتراكي
 • NTFS-5
 • سيستم رمزبندي شده فايلي (EFS)
 • ايمني شبكه
 • نتيجه
 • نحوة عملكرد روت كيت هاي قديمي
 • كار اصلي روت كيت هاي قديمي در UNIX   جاي گذاري / bin/login
 • روت كيت هاي قديمي  رديابي رمزهاي ورود
 • روت كيت هاي قديمي  پنهان سازي ردياب
 • روت كيت هاي قديمي  پنهان سازي موارد ديگر
 • روت كيت هاي قديمي  پوشاندن رد پاها
 • مثال هاي خاصي از روت كيت هاي قديمي
 • دفاع در برابر روت كيت هاي قديمي
 • جستجو براي يافتن تغييرات در سيستم فايلي
 • پويشگران ايمني ميزبان
 • بهترين دفاع  كنترل كننده هاي يكپارچگي فايل
 • روش بر طرف سازي برنامه و فايل هايي كه با برنامه روت كيت آلوده شده اند
 • روت كيت هاي سطح كرنل
 • قدرت جهت دهي مجدد اجراي برنامه
 • مخفي سازي فايل با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
 • مخفي نمودن فرآيند با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
 • پنهان سازي شبكه با استفاده از روت كيت هاي سطح كرنل
 • روش اجراي روت كيت هاي سطح كرنل  شكل هاي بارپذير كرنل 1
 • بعضي از مثال هاي روت كيت هاي سطح كرنل
 • Knark  روت كيت سطح كرنل Linux
 • Ador  روت كيت ديگري از سطح كرنل در Linux
 • روت كيت سطح كرنل در Windows NTبه وسيله Rootkit.com
 • دفاع در برابر روت كيت هاي سطح كرنل
 • جلوگيري از دسترسي به امتيازات ويژه ريشه
 • جستجوي رد پاهاي روت كيت سطح كرنل
 • حركت پا به پا در برابر حملات
 • Security Focus
 • Security Portal
 • Packtstorm
 • Technotronics
 • 2600  
 • White Hats
 • Attrition.org
 • ليست هاي نامه نگاري
 • Information Security Magazine
 • CERT
 •  Cryptogram
 • Defcon
 • Black Hat
 • SANS
 • MIS-InfiSec World و WebSec
 • منابع و مآخذ 

 


برچسب‌ها: بررسی ایمنی در سیستم عامل ها
ادامه مطلب

مهندسی نرم افزار Ratonal Unified Process - RUP

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • فصل اول - مهندسی نرم افزار و روشهای آن
 • 1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟
 • 2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته
 • 3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا
 • 4-1 معرفی Unified Modeling Language
 • 5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process
 • فصل دوم - مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process
 • 1-2 RUP چیست
 • 2-2 اصول ضروری RationalUnified Process
 • 3-2 RUP وچرخه تکرار
 • 4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی
 • - فازشروع ( Inception )
 • - فازشناخت ( Elaboration )
 • - فازساخت (Constructin)
 • - فازانتقال ( Transition )
 • 5-2 نکات اصلی
 • - چهارعنصراصلی مدل سازی
 • 6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری
 • - نقش ها(Roles )
 • - فعالیت ها(Activites)
 • - محصولات (Artifacts )
 • - جریان های کاری (Workflows )
 • 7-2 عناصردیگرموجود در RUP
 • 8-2 ساختارایستای RUP
 • 9-2 اصول RUP (جریان کاری )
 • 10-2 تعریف کلی RUP 
 • 11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد  
 • 12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP
 • 1-12-2 توسعه دید ونگرش 
 • 2-12-2 مدیریت برای اهداف 
 • 3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها
 • 4-12-2 عوامل مورد پیگیری
 • 5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری
 • 6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم 
 • 7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول
 • 8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها
 • 9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات
 • 10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر  
 • 13-2 چرخه اصلی Rational Unified Process
 • 1-13-2 تصورغلط
 • 2-13-2 نکته مهم
 • 3-13-2 جریان های کاری غیرثابت
 • فصل سوم - فازهای RUP
 • 1-3 مقدمه
 • 2-3 فاز  Inception
 • 1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception
 • 2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات Inception
 • 3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط  
 • 4-2-3 خروجی های الزامی فاز  Inception
 • 5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )
 • 6-2-3 خروجی های اختیاری فاز  Inception 
 • 3-3 فاز  Elaboration
 • 1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration
 • 2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration   
 • 3-3-3 ارزیابی معیارها  
 • 4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز 
 • 5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز 
 • 4-3 فازساختConstruction
 • 1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin
 • 2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin  
 • 3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin
 • 4-4-3 معیارارزیابی 
 • 5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin
 • 6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin
 • 5-3 فاز انتقال Transition
 • 1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition
 • 2-5-3 ارزیابی معیارها
 • 3-5-3 خروجی های فاز Transition  
 • منابع و مأخذ


برچسب‌ها: مهندسی نرم افزار Ratonal Unified Process, RUP
ادامه مطلب

محاسبات گریدی

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه
 • فصل اول - مباني گريد
 • Grid computing 1-1 چيست ؟
 • 2-1 انواع Grid
 •  3-1 اهميت Grid Computing
 • 4-1 ابزار قدرتمند Globus
 • 5-1 نگاهي به‌اجزاي Grid
 • Grid 6-1از ديد برنامه نويسان
 • 7-1 پيچيدگي‌ها
 • 8-1 مقدمه‌اي بر محاسبات توري
 • 9-1 مسأله گريد
 • 10-1 گريد و مفاهيم ديگر از محاسبات توزيعي
 • 11-1 فوايد محاسبات توري
 • 1-11-1بهره برداري از منابع مورد استفاده
 • 2-11-1 ظرفيت پردازنده موازي
 • 3-11-1 منابع مجازي و سازمانهاي مجازي
 • 4-11-1دستيابي به منابع اضافي
 • 5-11-1توازن منابع
 • 6-11-1 قابليت اطمينان
 • 7-11-1مديريت
 • 12-1 استانداردها براي محيط‌هاي گريد
 • 1-12-1 استاندارد OGSI
 • 2-12-1 استاندارد گريد FTP
 • 3-12-1 استاندارد WSRF
 • 4-12-1 استانداردهاي مرتبط با سرويس‌هاي وب
 • فصل دوم - امنيت و طراحي گريد
 • -21 معرفي امنيت گريد (گريد Security)
 • 1-1-2نيازهاي امنيتي گريد
 • 2-1-2چالش‌هاي امنيتي موجود در گريد
 • 3-1-2دامنه‌هاي امنيتي گريد
 • 4-1-2اصول امنيت
 • 5-1-2اصطلاحات مهم امنيت گريد
 • 6-1-2 مجوز اعتبارسنجي
 • 2-2 طراحي گريد
 • 1-2-2 اهداف راه حل
 • 2-2-2 توپولوژي گريد
 • 1-2-2-2Intra گريد
 • 2-2-2-2Extra گريد
 • 3-2-2-2Inter گريد
 • 3-2بررسي برخي از پروژه‌هاي گريد
 • SETI @ Home 1-3-2
 • NAREGL2-3-2
 • 3-3-2Floding@Home
 • Google 4-3-2
 • BLAST 5-3-2
 • 4-2مقايسه ونتيجه گيري
 • فصل سوم- زمانبندي در گريدهاي محاسباتي
 • 1-3زمانبندي در گريدهاي محاسباتي
 • 2-3توابع هدف
 • 3-3 زمانبندي سيستم هاي توزيع شده و گريد
 • منابع

 


برچسب‌ها: محاسبات گریدی
ادامه مطلب

کنترل نوار نقاله خط تولید یک کارخانه با PLC

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • چكيده 6
 • نماي شماتيكاز برد الكترونيكي7
 •  نماي اصلي برد(قسمت الكترونيك)8
 • نماي كلي پروژه9
 • فصل اول سخت افزار11
 •  Plc1-112
 • 1-2 موتور گيربكسي40
 • 1-3 سنسور مادون قرمز46
 • 1-4 ميكرو كنترلر 51
 • Lcd1-560
 • 1-6خلاصه فصل65
 • فصل دوم نرم افزار66
 • 2-1برنامه plc 67
 • 2-2 برنامهAVR70
 • 2-3خلاصه فصل 73
 • منابع74


برچسب‌ها: کنترل نوار نقاله خط تولید یک کارخانه با PLC
ادامه مطلب

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه
 • فصل يکم -معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک
 • 1-1-برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
 • 1-1-1- رویکرد بنیادی
 • 1-1-2- رویکرد متنوع
 • 1-2- الگوریتم ژنتیک
 • 1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک
 • 1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک
 • 1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش
 • 1-2-2-2- انتخاب
 • 1-2-2-3- تقاطع
 • 1-2-2-4- جهش
 • فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
 • 2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • 2-1-1- توصیف توالی فرآیند
 • 2-1-2- استراتژی کد گزاری
 • 2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی
 • 2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده
 • 2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال
 • 2-1-3-3-همگرایی Gها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم
 • 2-1-3-4-تعریف یک قانون
 • 2-1-4-اپراتورهای ژنتیک
 • 2-1-4-1-اپراتور انتخاب
 • 2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال
 • 2-1-4-3- اپراتور جهش
 • 2-1-5- برقراری تابع تناسب
 • 2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها
 • 2-1-5-2- برقراری تابع برازش
 • 2-1-6-مثال
 • 2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها
 • 2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات
 • 2-1-7-نتیجه گیری
 • 2-2-روشي براي برنامه ریزیمقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك
 • 2-2-1-مقدمه
 • 2-2-2-مدول هاي سيستمCAPP پيشنهاد شده
 • 2-2-3-تجسم قطعه
 • 2-2-4-تولید توالی های ممکن
 • 2-2-4-1-الزامات اولویت دار
 • 2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی
 • 2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار
 • 2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک G
 • 2-2-5-1- تابع برازش
 • 2-2-5-2- الگوريتم ژنتیك
 • 2-2-6- نتايج و بحث
 • 2-2-7-نتیجه گیری
 • فصل سوم الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتمژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی
 • 3-1-مقدمه
 • 3-2-الگوریتم ژنتیک
 • 3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده
 • 3-2-2-نمایش طرح های فرایند
 • 3-2-3-جمعیت اولیه
 • 3-3-تولید مثل
 • 3-3-1-ادغام
 • 3-3-2-دگرگونی و جهش
 • 3-4- ارزیابی کروموزوم
 • 3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند
 • 3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید
 • 3-5- مطالعات موردی
 • 3-5-1- CAPPسنتی
 • 3-5-2- CAPP توزیع شده
 • 3-6- ارزیابی
 • 3-6-1- معیار اول
 • 3-6-2- معیار دوم
 • فصل چهارم -نتیجه گیری
 • منابع


برچسب‌ها: کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک, CAPP, در محیطهای صنعتی مختلف
ادامه مطلب

طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • چكيده
 • 1-   مقدمه6
 • 2-   محیط کاری7
 • 3-   امکانات9
 • 4-   بانک اطلاعاتی11
 • 4-1- فایل مشخصات کاربران11
 • 4-2- فایل بازیها، سفارشات، مشخصات مشتریان و اخبار سایت12
 • 4-3- فايل بانك فرضي طرف قرارداد با فروشگاه16
 • 5-   منوی کلی سایت17
 • 6-   صفحه ی اصلی26
 • 6-1- جدید ترین محصولات27
 • 6-2- بازی برتر29
 • 6-3- تیتر اخبار سایت30
 • 7-   طبقه بندی بازیها32
 • 8-   روند خرید و ثبت آن35
 • 9-   امکانات اضافه51
 • 9-1- اخبار سایت51
 • 9-2- درباره ما54
 • 9-3- پیشنهادات54
 • 10-   مدیریت سایت57
 • 10-1- تغییر کلمه عبور57
 • 10-2- مدیریت اخبار58
 • 10-3- مدیریت پیشنهادات61
 • 10-4- مدیریت سفارشات64
 • 10-5- مدیریت بازیها67
 • 10-6- مديريت گروههاي بازي70
 • 11-   جمع بندی73

 • 12-   منابع74

 


برچسب‌ها: طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب
ادامه مطلب

طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه
 • فصل يکم -نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین
 • 1-1-سیستم هایOTMSو ویژگی آنها‏ 
 • 1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه 
 • 1-3- مشخصات اولیه سیستم  
 • فصل دوم- بانک اطلاعاتی
 • 2-1- MYSQL
 • 2-1-1- انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL
 • 2-1-2- رقبای اصلی MYSQL
 • 2-2- طراحی بانک اطلاعاتی آزمون  
 • فصل سوم- زبان برنامه نویسی PHP 
 • 3-1- PHP 
 •  3-1-1- بررسی قابلیت های PHP
 •  3-1-2- مقایسهPHP با سایر زبان ها
 •  3-1-3- معایب PHP
 • 3-2- Form Validation
 • 3-3- استفاده از Sessionها
 • فصل چهارم- آشنائی با سیستم مورد نظر 
 • 4-1- روند کلی برگزاری آزمون
 • 4-2- آموزش گام به گام کار با سیستم 
 • 4-2-1- بخش مدیریت(مدیر سیستم)
 • 4-2-2- بخش مدیریت(مربی)
 • 4-2-3- بخش داوطلبان

 • منبع


برچسب‌ها: طراحی و پیاده سازی یک سیستم E, test
ادامه مطلب

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • فصل یکم- سنسورها1
 • 1-1 سنسوردما 1
 • 2-1 سنسور گاز3
 • فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم 7
 • 1-2 مختصری از میکروکنترولر7خصوصیات میکرو کنترلر82-2
 • 3-2 ترکیب پایه 9
 • 4-2 بلوک دیاگرام10
 • 5-2 توصیف پایه ها11
 • 6-2 هسته مرکزی12
 • 7-2 حافظه میکروکنترولر13
 • 8-2مبدل آنالوگ به دیجیتال17
 • 20 ADC9-2 کانال
 • 10-2 حذف نویز آنالوگ21
 • 11-2 تراشه22
 • 12-2 برسی 23
 • مراجع25
 • پیوست1 اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق26
 • پ 1-1 اطلاعات سنسورگاز26
 • پ2-1 اطلاعات سنسور دما28
 • پ3-1 اطلاعات میکروکنترولر32


برچسب‌ها: طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق
ادامه مطلب

طراحی و پیاده سازی سایت با زبان های برنامه سازی تحت وب

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • پیش گفتار5
 • چکیده6
 • فصل اول مقدمه8
 • 1-1- اهداف پروژه10
 •  2-1- مزایای سایت10
 • 3-1- معایب سایت10
 • فصل دوم نرم افزارهای استفاده شده در طراحی
 • 1-2- آشنایی مقدماتی با Aspnet12
 •  2-2- آشنایی مقدماتی با Sql19
 • 3-2- آشنایی مقدماتی با Html 25
 • 4-2- ابزار ونکات لازم جهت اجرا 30
 • فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم
 • 1-3- نمودار سطح صفر ورودی و خروجی33
 • 2-3- نمودار سطح یک  صفحه اصلی Home34
 • 2-3- نمودار سطح یک اتصالات پایگاه35
 • 3-3- نمودار سطح دو رجیستر بهASP36
 • 4-3- نمودار سطح دو رجیستر ASPNET237
 • 5-3- نمودار سطح دو ویرایش و به روز رسانی جداول38
 • فصل چهارم پیاده سازی و بررسی
 • 1-4- معرفی بخش های مختلف سایت40
 • 2-4- جداول و کاربرد آنها41
 • 3-4- نمایی از ظاهر صفحات سایت43
 •  1-3-4- صفحه اصلی43
 •  2-3-4- صفحه کتابخانه عمومی44
 •  3-3-4- صفحه دانلود45
 •  4-3-4- صفحه لینکستان46
 •  5-3-4- صفحه کتابهای الکترونیکی47
 •  6-3-4- صفحه ارتباط با مدیران48
 •  7-3-4- صفحه درباره ما49
 •  8-3-4- صفحه ورود به مدیریت50
 •  9-3-4-صفحه مشاهده آمار بازدید کنندگان(بخش مدیریت)51
 •  10-3-4 صفحه مشاهده نظرات بازدید کنندگان (بخش مدیریت)52
 • 4-4- بخشی از سورس برنامه53
 • منابع و مآخذ57

 


برچسب‌ها: طراحی و پیاده سازی سایت با زبان های برنامه سازی تح
ادامه مطلب

طراحی سایت با Frent page و Flash

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه1
 • فصل اول ایجادعناصر گرافیکی اولیه موردنیازجهت تولید انیمیشن3
 • فصل دوم اعمال تکنیکهای پیشرفته ترسیم درFlash 28
 • فصل سوم استفاده ازکتابخانه برای تولید اجزای موردنظر 41
 • فصل چهارم  متحرک سازی درFlash 79
 • فصل پنجم طراحی صفحات وب با Frontpage2000153
 • فصل ششم تقسیم صفحه به قاب های مجزا182
 • فصل هفتم استفاده ازگرافیک 191
 • فصل هشتم متحرک سازی یک صفحه وب205
 • فصل نهم انتشارونگهدا ری ازوب214
 • فصل دهم وب تان رابه روزنگه دارید 222

 • منابع ومأخذ 282

 


برچسب‌ها: طراحی سایت با Frent page و Flash
ادامه مطلب

طراحی وب سرویس (اعلان مشخصات کالا)

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • فصل اول ( مقدمه )
 • web service1-1چیست ؟5
 • 2-1 مزیت های استفاده از وب سرویس ها6
 • 1-3 مفاهیم کاربردی در وب سرویس ها8
 • 1- 3- 1XMLيا Extensible Mark Up Language8
 • 2- 3- 1 SOAP يا Simple Object Access Protocol 10
 • 1 -3 -3WSDL ياWeb Services Descrition Language12
 • UDDI 1- 3 - 4 ياUniversal Description Discovery Integration 14
 • 1-4 خلاصه ي فصل اول 15
 • فصل دوم(ابزارهاي لازم )
 • 2-1Net Frame Work17
 •  2-2مراحل نصب Micro Soft Net Frame Work  19
 •  2-3ايجاد يك سرور مجازي IIS20
 •  2-4نصب ويژوال استوديو 2005  22
 •  2-5نصب Sql Server 2005 26
 • 2-6 خلاصه ي فصل دوم 27
 • فصل سوم (طراحي و پياده سازي وب سرويس )
 • 1- 3وظيفه ي وب سرويس28
 • 2- 3سايت اصلي پروژه يا Book Web Service29
 • 3 - 3وب سرويس سرويس دهنده / سرويس گيرنده 34
 • 4 - 3 تنظيمات IIS براي اجراي برنامه 40
 • 5- 3 خلاصه ي فصل سوم 45
 • فصل چهارم (پيشنهادات براي آينده ي وب سرويس)
 • 4-1 توسعه ي يك وب سرويس امن 46
 • 4-1-2معرفي مدل امنيتي 46
 • 4-1-3تهديد هاي شناخته شده توسط RupSec 47
 • 4-1- 4راه حل هاي امنيتي پيشنهادي RupSec  48
 •  4 -3خلاصه فصل چهارم
 • ضميمه ي فصل 4-كاربرد فناوري ajax در وب سرويس

 • فهرست منابع

 


برچسب‌ها: طراحی وب سرویس, اعلان مشخصات کالا
ادامه مطلب

طراحی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

 • تاریخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲
 • موضوع : لیست کامپیوتر
 • مقدمه 1
 • فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه 2
 • 1-1-برنامه نویسی لایه ای 2
 • 1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟ 2
 • 1-1-2-مزیت برنامه چند لایه 4
 •  4presentation1-1-3-انتخاب لایه
 •  5Business logic1-1-4-انتخاب لایه
 •  5Data access1-1-5-انتخاب لایه
 •  5Data lager1-1-6-انتخاب لایه
 • 1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایهدیگر 6
 • 1-2-پیشینه 6
 • 1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب 8
 • ) چیست؟ 9Ajax 1-4-ای جکس (
 • 1-5-مکانیزم ای جکس 12
 • فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم 13
 • 2-1-چشم انداز 13
 • 2-1-1-شرح مساله 13
 • 2-1-2-شرح عملیات 13
 • 2-1-3-مخاطبین سیستم 15
 • 2-1-4-محدودیت ها 15
 • 2-2-مستند واژه نامه 16
 • 2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری 16
 • فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم 18
 • 3-1-تعریف مساله 18
 • 3-2-امکان سنجی 19
 • 3-2-1-امکان سنجی منطقی 19
 • 3-2-2-امکان سنجی فیزیکی19
 • 3-2-3-امکان سنجی فرهنگی 19
 • 3-2-4-امکان سنجی اقتصادی 20
 • ) 20Iteration plan3-3-طرح تکرار (
 • ) 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس (
 • 3-4-1-توضیحات کلاس 22
 •  31Uml 3-5-نمودار های
 • فصل چهارم – پیاده سازی سیستم 38
 • 4-1-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو 38
 • 4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده 43
 • 4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود 43
 • 4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی 44
 •  44Anbar 4-3-1-جدول
 •  45Anbar 14-3-2-جدول
 •  45Anbargardani 4-3-3-جدول
 •  47Bime 4-3-4-جدول
 •  48check4-3-5-جدول
 •  49fish4-3-6-جدول
 •  50Crash code4-3-7-جدول
 •  50Etelaeie 4-3-8-جدول
 •  51Factor 4-3-9-جدول
 •  52Factor num4-3-10-جدول
 •  53Good price4-3-11-جدول
 •  54kala4-3-12-جدول
 •  55Mojoody 4-3-13-جدول
 •  55Kargoziny 4-3-14-جدول
 •  56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول
 •  57Boff 4-3-16-جدول
 •  58Kharid_forosh4-3-17-جدول
 •  58Pass 4-3-18-جدول
 •  59Tashilat 4-3-19-جدول
 •  60Tashilat etaie4-3-20-جدول
 •  61Tavoun request4-3-21-جدول
 •  61Tavoun 4-3-22-جدول
 •  62Units 4-3-23-جدول
 •  63Validation 4-3-24-جدول
 • 4-4-نتایج پیاده سازی 64
 • منابع و مراجع 66

 


برچسب‌ها: طراحی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر
ادامه مطلب